ZASTOSOWANIE
W odpowiednio niskich stężeniach stosowana jako środek antykorozyjny i antyosadowy do instalacji kotłów parowych.
KORZYŚCI
Zmniejsza tempo korozji zarówno w kotle, jak również w przewodach i grzejnikach nawet o 90 – 98%. Wydłuża bezawaryjną pracę kotła, żywotność grzejników. Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez poprawę wydajności (sprawności) kotłów. Reguluje pH wody w całym układzie. Tworzy ochronną warstewkę hydrofobową na powierzchniach metalowych. Przeciwdziała odkładaniu się osadów korozyjnych i kamienia kotłowego. Powoduje powolne usuwanie produktów korozji oraz osadów z powierzchni metalowych. Ma doskonałe własności zwilżające zarówno na metalach żelaznych jak i miedzi. Nie wnosi składników mineralnych przez co nie zwiększa zasolenia kotła. Poliaminy wysokocząsteczkowe wymuszają kondensację w postaci kropelek, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia przewodnictwa ciepła. Preparat skoncentrowany, może być dowolnie rozcieńczany wodą.
DOZOWANIE
Wielkość dawki produktu zależy od parametrów i jakości wody zasilającej. Preparat dozuje się za pomocą pompy dozującej do strumienia wody uzupełniającej lub zbiornika wody zasilającej poniżej powierzchni wody. Wskazany kontakt z działem technicznym/ producentem w celu uzyskania zaleceń dotyczących dawkowania.
SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz o kolorze białym
Zapach: charakterystyczny, amoniaku
Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
10 kg, 20 kg, 25 kg, 125 kg, 200 kg

karty techniczne

karty charakterystyki

ZASTOSOWANIE
W odpowiednio niskich stężeniach stosowana do korekcji obiegów wodno-parowych i wody grzewczej jako preparat antykorozyjny i antyosadowy.
KORZYŚCI
Produkt występuje w dwóch wariantach – Hydramina OX oraz OX50 (50% roztwór Hydraminy OX). Preparat Hydramina OX50 nie podlega ograniczeniom w transporcie. Reguluje pH wody w układzie. Tworzy ochronną warstwę hydrofobową na powierzchniach metalowych. Przeciwdziała odkładaniu się osadów korozyjnych i kamienia kotłowego. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Wpływa na obniżenie zasolenia wody. Nie wnosi składników mineralnych. Stosowanie preparatu powoduje systematyczne usuwanie produktów korozji oraz osadów mineralnych z powierzchni metalowych. Zmniejsza awaryjność układów kotłowych. Poprawia sprawność urządzeń energetycznych. Aktywne składniki zapewniają kompletną ochronę instalacji w części wodnej i parowej, dzięki następującym działaniom: poliaminy wysokocząsteczkowe wymuszają kondensację w postaci kropelek, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia przewodnictwa ciepła, powodują usuwanie tlenu resztkowego. Ekonomiczny koncentrat. Może być rozcieńczany wodą w dowolnej ilości.
Posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0224.2022.
DOZOWANIE
Wielkość dawki produktu zależy od parametrów i jakości wody zasilającej. Preparat dozuje się za pomocą pompy dozującej do strumienia wody uzupełniającej lub zbiornika wody zasilającej poniżej powierzchni wody. Wskazany kontakt z działem technicznym/ producentem w celu uzyskania zaleceń dotyczących dawkowania.
SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz o kolorze białym,
Zapach: charakterystyczny, amoniaku,

Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalny w metanolu i etanolu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
10 kg, 20 kg, 25 kg, 125 kg, 200 kg

karty techniczne

karty charakterystyki