WCHA – węglan cykloheksyloaminy
    Jest lotnym inhibitorem korozji stosowanym do postojowej ochrony antykorozyjnej kotłów, wytwornic pary, zbiorników i urządzeń przemysłowych
W szczelnie zamkniętych przestrzeniach inhibitor działa w sposób szybki i trwały, docierając do wszystkich trudno dostępnych powierzchni metalu. Przy dawce 50-150 g/m3 chronionej objętości uzyskuje się 95-99-procentowy efekt ochronny w stosunku do stali i żeliwa. Węglan cykloheksyloaminy chroni też aluminium, cynk, ołów, nikiel i stopy lutownicze. 
Węglan cykloheksyloaminy dzięki swojej dużej prężności par powyżej 10-3 Tor już w temp. 200C przechodzi nz drodze dyfuzji i konwekcji w kierunku zabezpieczanych powierzchni metali. Pary węglanu cykloheksyloaminy resublimują na powierzchni materiałów konstrukcyjnych tworząc powłokę krystaliczną. Powstaje ochronna warstwa inhibitorapowodująca pasywację metalu i zmniejszenie szybkości reakcji elektrochemicznych.

Własności węglanu cykloheksyloaminy:
Biały proszek o temperaturze topnienia 1100C posiadający charakterystyczny zapach aminy. 
Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. 
Wzór chemiczny – C13H26N2O2 
Prężności par związku wynoszą:
200C – 0,001 Tor 
250C – 0,394 Tor 
550C – 8,0 Tor 
Wykazuje dużą łatwość stosowania. 
Nie wymaga specjalnego oczyszczania i przygotowania powierzchni.
Klasa toksyczności – 4.