WCHA – węglan cykloheksyloaminy jest lotnym inhibitorem korozji stosowanym do postojowej ochrony antykorozyjnej kotłów, wytwornic pary, zbiorników i urządzeń przemysłowych.
W szczelnie zamkniętych przestrzeniach inhibitor działa w sposób szybki i trwały, docierając do wszystkich trudno dostępnych powierzchni metalu. Przy dawce 50-150 g/m3 chronionej objętości uzyskuje się 95-99-procentowy efekt ochronny w stosunku do stali i żeliwa. Węglan cykloheksyloaminy chroni też aluminium, cynk, ołów, nikiel i stopy lutownicze.
Dzięki swojej dużej prężności par przechodzi na drodze dyfuzji i konwekcji w kierunku zabezpieczanych powierzchni metali. Pary węglanu cykloheksyloaminy resublimują na powierzchni materiałów konstrukcyjnych tworząc powłokę krystaliczną. Powstaje ochronna warstwa inhibitora powodująca pasywację metalu i zmniejszenie szybkości reakcji elektrochemicznych.
Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i alkoholu.
Wykazuje dużą łatwość stosowania.
Nie wymaga specjalnego oczyszczania i przygotowania powierzchni.

karty techniczne

karty charakterystyki