ZASTOSOWANIE
Do dezynfekcji wody w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych, pomp ciepła, basenach rekreacyjnych i sportowych,zbiornikach przeciwpożarowych oraz dezynfekcji i uzdatniania ciepłej wody użytkowej, i tej przeznaczonej do spożycia oraz wody w instalacjachsanitarnych, a także stosowanej w przemyśle spożywczym.
KORZYŚCI
Produkt biobójczy charakteryzujący się wysoką skutecznością w likwidacji bakterii, wirusów i grzybów (także zarodników). Duża trwałość w środowisku wodnym i doskonała rozpuszczalność. Zdolność przenikania do biofilmów bakterii. Cechuje się wyższym potencjałem utleniającym od chloru, nie działa mutogennie. Skuteczność w bardzo szerokim zakresie pH.
DOZOWANIE/ DAWKOWANIE
Dezynfekcja wody w basenach rekreacyjnych, sportowych, oraz zbiornikach przeciwpożarowych: max: 80 g/m3 wody. Dezynfekcja i uzdatnianie wody użytkowej i przeznaczonej do spożycia oraz wody w inst. sanitarnych i przemyśle spożywczym: max: 14 g/m3 wody (Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007, DzU z 2007r, Nr 61, Poz. 417). Czas uzyskania efektu biobójczego: (Legionella pneumphilia, redukcja>4log, badanie wg EN 13623) ok. 60min. Szczegółowe dane dla pozostałych szczepów bakterii dostępne na życzenie klienta w siedzibie Producenta. Okres pomiędzy kolejnymi użyciami – ustalić indywidualnie na postawie testów. Czas wentylacji oraz czas od zastosowania środka do wstępu osób – nie dotyczy.
SPECYFIKACJA
Wygląd: lekko żółtawa ciecz
Składniki aktywne: ditlenek chloru
Rozpuszczalność: rozpuszczalna w wodzie
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 600 kg, 1000 kg

karty techniczne

karty charakterystyki