Płyn Hydrauliczny HFC -Ekohydrol 2000
Jest to niepalny środek przeznaczony dla wszelkich napędów hydraulicznych w hutach, walcowniach, stalowniach i innych obiektach przemysłowych oraz pojazdach mechanicznych, do zagrożonych ogniem napędów hydraulicznych. Produkowany jest na bazie poliglikoli i glikolu etylenowego. Zawiera dodatki stabilizujące, inhibitory korozji i biocydy, dzięki czemu zachowuje właściwe parametry przez cały okres eksploatacji. Stosowanie płynu HFC zabezpiecza układ hydrauliczny przed korozją.

karty techniczne

karty charakterystyki