ZASTOSOWANIE
W niskich stężeniach stosowany do korekcji obiegów wodnych i wody chłodzącej jako preparat antykorozyjny i antyosadowy. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
KORZYŚCI
Produkt występuje w dwóch wariantach – Hydramina NTZ oraz NTZ50 (50% roztwór Hydraminy NTZ). Preparat Hydramina NTZ50 nie podlega ograniczeniom w transporcie. Preparaty mają doskonałe własności zwilżające zarówno na metalach żelaznych jak i miedzi. Nie wnoszą składników mineralnych, przez co nie zwiększają zasolenia kotła. Preparaty skoncentrowane.
Aktywne składniki zapewniają kompletną ochronę instalacji w części wodnej i parowej dzięki następującym działaniom: poliaminy wysokocząsteczkowe wymuszają kondensację w postaci kropelek, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia przewodnictwa ciepła; stosowanie preparatu powoduje powolne usuwanie produktów korozji oraz osadów mineralnych z powierzchni metalowych; zmniejsza awaryjność układów kotłowych; poprawia sprawność urządzeń energetycznych.
Może być rozcieńczany wodą w dowolnej ilości. Posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.223.2022.
DOZOWANIE
Wielkość dawki produktu zależy od parametrów i jakości wody zasilającej. Preparat dozuje się za pomocą pompy dozującej do strumienia wody uzupełniającej lub zbiornika wody zasilającej poniżej powierzchni wody. Wskazany kontakt z działem technicznym/ producentem w celu uzyskania zaleceń dotyczących dawkowania.
SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz o kolorze bezbarwnym / opalizującym
Zapach: charakterystyczny
Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
5kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 125 kg, 200 kg

karty techniczne

karty charakterystyki