Oferujemy usługi w zakresie kontroli analitycznej wody w technologicznych układach chłodzenia, klimatyzacji i instalacjach grzewczych.


Podstawowymi badanymi parametrami są:
– twardość ogólna,
– twardość węglanowa,
– odczyn pH,
– zawartość zawiesin,
– zawartość bakterii i grzybów,
– stopień korozyjności wody.