ZASTOSOWANIE
Płyn do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji tryskaczowych.
KORZYŚCI
Zapobiega zamarzaniu układu, chroni przed korozją.
Posiada rekomendację techniczną nr RT ITB-1171/2022.
SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz niebieska/opalizująca
Składniki aktywne: glikol etylenowy
Temperatura krzepnięcia: -20, -25, -35 st. C
Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie; inne rozpuszczalniki: alkohol, aceton, eter. Nie rozpuszcza się w węglowodorachalifatycznych (heksen, benzyna ekstrakcyjna) i czterochlorku węgla (dla 100% glikolu etylenowego).
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
25 kg, 125 kg, 200 kg, 1000 kg, cysterna

karty techniczne

karty charakterystyki

ZASTOSOWANIE
Płyn do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji tryskaczowych.
KORZYŚCI
Zapobiega zamarzaniu układu, chroni przed korozją. Został wyprodukowany na bazie ekologicznego glikolu propylenowego. Jest zalecany w przemyśle spożywczym.
Posiada rekomendację techniczną nr RT ITB-1171/2022.
Posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0222.2022.
SPECYFIKACJA
Wygląd: ciecz zielona, klarowna
Składniki aktywne: glikol monopropylenowy
Temperatura krzepnięcia: -20, -25, -35 st. C
Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie; inne rozpuszczalniki: alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, kwas octowy, pirydyna, węglowodory aromatyczne, etery
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
25 kg, 125 kg, 200 kg, 1000 kg, cysterna

karty techniczne

karty charakterystyki