Jesteśmy producentem środka do dezynfekcji, który może być wykorzystany np. do odkażania wody w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych, pomp ciepła, basenach rekreacyjnych i sportowych, zbiornikach przeciwpożarowych oraz dezynfekcji i uzdatniania ciepłej wody użytkowej, i tej przeznaczonej do spożycia oraz wody w instalacjach sanitarnych, a także stosowanej w przemyśle spożywczym.

Produkt biobójczy MDL – Ditlenek Chloru Stabilizowany 5% Roztwór Wodny charakteryzuje się wysoką skutecznością w likwidacji bakterii, wirusów i grzybów (także zarodników). Cechuje go duża trwałość w środowisku wodnym i doskonała rozpuszczalność. Zdolność przenikania do biofilmów bakterii. Wyróżnia się wyższym potencjałem utleniającym od chloru, nie działa mutogennie. Jest skuteczny w bardzo szerokim zakresie pH.

Preparat dostępny jest w wielu wariantach opakowaniowych: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 600 kg, 1000 kg.