Siarczyn sodu aktywowany kobaltem
    Siarczyn sodu aktywowany kobaltem służy do odtleniania chemicznego wody w układach ciepłowniczych i zapewnia całkowite odtlenienie w krótkim czasie. Metoda chemicznego odtleniania wody polega na dodaniu do układu wody silnego odtleniacza. 
Szybkość wiązania tlenu, przez aktywowany siarczyn sodu jest znacznie wyższa niż innych, ogólnie stosowanych odtleniaczy ( Hydrazyna, siarczyn techniczny, DEHA, katalizowana hydrazyna) i w temperaturze 21oC przy odczynie pH 8,5 czas całkowitego usunięcia tlenu dla wody zmiękczonej nie przekracza dla wody zmiękczonej 10 minut. 
Preparat jest łatwo rozpuszczalny, łatwy do analizy i kontroli, może być stosowany z innymi preparatami do kondycjonowania wody nie zawierającymi składników o własnościach redukcyjnych. Zużycie około 7,5 kg preparatu na 1 kg rozpuszczonego tlenu.
Produkty powstające podczas wiązania tlenu są nieszkodliwe dla wody do celów ciepłowniczych.