Produkujemy niskorzepnące ciecze chłodzące na bazie glikolu monoetylenowego (Glikoklim) lub propylenowego (Glikoklim ECO). 
Płyny te zawierają dodatki antykorozyjne odpowiednie dla materiałów, urządzeń i rurociągów w których pracują, oraz dodatek preparatów biobójczych (biocydów). Oferujemy również nadzór nad pracującymi układami chłodzenia w zakresie monitoringu intensywności rozwoju życia biologicznego (bakterie i grzyby) oraz badania i regulacji właściwości cieczy chłodzących.
Produkowane przez nas płyny niskokrzepnące otrzymały Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.