Centralne ogrzewanie – stosowanie preparatu KOTAMINY C-O 

Środek do zabezpieczania wodnych instalacji grzewczych przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego. 

Informacje ogólne.
Kotamina C-O służy jako środek antykorozyjny i antyosadowy do wodnych instalacji grzewczych, zwłaszcza instalacji centralnego ogrzewania. Zastosowanie Kotaminy C-O zmniejsza szybkości korozji zarówno w kotle, jak również w przewodach i grzejnikach. 
Badania wykazały, że szybkość korozji zmniejsza się o 90 do 98%.

Korzyści:
– Ochrona grzejników, kotła i przewodów przed korozją 
– Wydłużenie bezawaryjnej pracy kotła i grzejników 
– Zmniejszenie zużycia paliwa 
– Poprawa wydajności kotłów 
– Zabezpieczenie instalacji przed korozją po opróżnieniu jej z wody.

Preparat Kotamina C-O można stosować: 
– we wszystkich rodzajach kotłów CO i kotłów dwuobiegowych, 
– w instalacjach wykonanych z przewodów z tworzyw sztucznych, stalowych i miedzianych 
– kaloryferach ze stali, miedzi i żeliwa. 

Sposób stosowania 

I. Nowa instalacja.
1. Wypłukać instalację wodą.
2. Na każde 100 litrów pojemności instalacji CO wlać 0,5 litra preparatu Kotamina C-O:
ogrzewanie etażowe – 0,5 litra Kotaminy C-O 
dom jednorodzinny – 1,5 litra Kotaminy C-O 

Kotaminę C-O wlać do zbiornika wyrównawczego, a jeśli ten jest niedostępny wlać przez odpowietrzenie dowolnego kaloryfera, następnie napełnić instalację wodą. Po laniu wody należy uruchomić kocioł, odpowietrzyć kaloryfery i sprawdzić czy jest przepływ przez wszystkie kaloryfery ( kaloryfery bez przepływu pozostaną zimne). 
Po wykonaniu powyższych operacji instalacja jest gotowa do eksploatacji lub do odstawienia. 
Każdorazowo po zakończeniu sezonu grzewczego do instalacji należy dodać 0,2 litra preparatu na każde 100 litrów pojemności instalacji i włączyć kocioł minimum na 1 godzinę celem dobrego wymieszania.

II. Instalacja po kilkuletnim okresie użytkowania:

W przypadku wlewania Kotaminy C-O do instalacji po kilkuletnim okresie użytkowania, w której nastąpiło pokrycie powierzchni wewnętrznej kotła, rur i grzejników kamieniem kotłowym i rdzą należy:
1. Na początku nowego wymienić wodę.
2. Wlać do naczynia wyrównawczego lub odpowietrzenia kaloryfera preparat w ilości 1 litra na każde 100 litrów pojemności instalacji.
3. Prowadzić normalną eksploatację przez 30 dni.

4. Opróżnić instalację i jeśli są takie możliwości wypłukać wodą, a następnie postępować tak jak z nową instalacją.
Po wykonaniu powyższych operacji instalacja jest gotowa do eksploatacji lub do odstawienia.

Co 3 lat należy wymienić wodę w instalacji, nie poróżniać instalacji z wody po miedzy sezonami grzewczymi.

Dodatkowe informacje.
– Obecność Kotaminy C-O w układzie powoduje również stopniowe, powolne usuwanie produktów korozji oraz osadów mineralnych z powierzchni materiałów konstrukcyjnych kotła rur i grzejników. W obecności Kotaminy C-Oulega zmianie układ krystaliczny węglanu wapnia i magnezu. Powstające zmodyfikowane kryształy węglanu wapnia i magnezu praktycznie nie wykazują zdolności przylegania do powierzchni metalicznych. 
– Kotamina C-O wpływa na zintensyfikowanie procesów wymiany ciepła przez usunięcie z powierzchni osadów mineralnych i korozyjnych 
– Kotamina C-O wpływa na polepszenie wymiany ciepła w kotle w przyściennej warstwie cieczy 
– Kotamina C-O zwiększa wymianę ciepła dzięki wyeliminowaniu procesu osadzania się kamienia kotłowego oraz osadów korozyjnych na powierzchniach kotła, rur i grzejników. 
– Kotamina C-O wydłużenia bezawaryjny czas eksploatacji instalacji dzięki zdecydowanemu ograniczeniu korozji.
– Kotamina C-O poprawia cyrkulację wody grzewczej dzięki utrzymaniu drożności przewodów, zaworów i zwężek.

STOSUJĄC KOTAMINĘ C-O OSZCZĘDZASZ PALIWO 
PRZEDŁUŻASZ BEZAWARYJNĄ PRACĘ SWOJEJ INSTALACJI