Oferujemy usługi w zakresie kontroli analitycznej wody w technologicznych układach chłodzenia, klimatyzacji i instalacjach grzewczych. 
Podstawowymi badanymi parametrami są:
1. Twardość ogólna 
2. Twardość węglanowa 
3. Odczyn pH 
4. Zawartość zawiesin 
5. Bakterie i grzyby 
6. Stopień korozyjności wody 

    W trakcie badań sprawdzamy w warunkach laboratoryjnych wpływ dodatku inhibitorów korozji na stopień korozyjności wody i oferujemy rozwiązania technologiczne obniżające korozję urządzeń, zmniejszające przyrosty osadów eksploatacyjnych.