Korekcja obiegu wody w układzie chłodzenia i klimatyzacji preparatem Hydramina NT-Z 

Informacje wstępne. 
    Zwiększenie efektywności i niezawodności eksploatacyjnej urządzeń chłodzących i klimatyzacyjnych można osiągnąć na drodze doskonalenia rozwiązań konstrukcyjnych jak i drogą poprawy wymiany ciepła i efektywności procesów hydrodynamicznych. 
Jednym z efektywnych sposobów poprawy ekonomiki pracy instalacji energetycznych jest zapewnienie wysokiej jakości czynnika obiegowego między innymi przez dawkowanie odpowiednich korygentów a przez to stworzenia takiego środowiska, by procesy korozyjne i osadotwórcze były minimalizowane.
    Stosowane dotychczas sposoby korekcji szczególnie obiegów wody chłodzącej wykazują szereg niedoskonałości, w tym występowanie podosadowej korozji galwanicznej, korozji ługowej i naprężeniowej oraz odkładanie się osadów na powierzchniach wymiany ciepła. Prowadzi to do pogorszenia sprawności pracy oraz wzrostu zużycia energii na przetłaczanie. Następstwem tych zjawisk są: mniejsza sprawność wymiany ciepła, większe naprężenia termiczne metalu oraz wzrost awaryjności.

    Udoskonalenie technologii obróbki wody poprzez zastosowanie nowych jakościowo korygentów pozwoli na praktycznie bezinwestycyjne zwiększenie sprawności instalacji co ma kapitalne znaczenie dla efektów ekonomicznych, jakości produkcji i trwałości urządzeń. Hydramina NT-Z jest wysokoefektywnym, wielofunkcyjnym preparatami do korekcji obiegów wody chłodzącej i klimatyzacji.
    Hydramina NT-Z zawierają odpowiednio dobraną mieszaniną amin soli kwasów organicznych dzięki czemu jej zastosowanie umożliwia regulację kinetyki korozji zarówno na powierzchniach wymiany ciepła, jak również w przestrzeniach aparatów, rur i oprzyrządowania w dalszej odległości od wymienników. Pozwala to na zmniejszenie szybkości korozji w całym układzie, do którego dawkowany jest odpowiednio dobrany preparat. Hydramina NT-Z – (dawka od 250 do 1000 ppm w wodzie obiegowej) do korekcji zamkniętych obiegów wody chłodzącej, klimatyzacj i konserwacji postojowej. Przeciwdziała powstawaniu osadów eksploatacyjnych, chroni przed korozją, neutralizuje wpływ rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Reguluje odczyn pH. Może być stosowana do obiegów wykonanych ze stali węglowych austenitycznych miedzi lub stali węglowj ocynkowanej. 

Zakres oferty.

    Oferujemy dostawę preparatu do korekcji wody chłodzącej Hydramina NT-Z, wprowadzenie technologii korekcji wody w obiegu wody chłodzącej preparatem Hydramina NT-Z i nadzór technologiczny nad eksploatacją obiegów chłodzącym w zakresie ochrony antykorozyjnej. Skład preparatu został opracowany przez Ekochem sp. z o.o. przy współpracy z zespołem Doc. Dr Wojciecha Jerzykiewicza w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej, autora między innymi preparatu Kotamina C stosowanego z dużym powodzeniem w energetyce w kotłach parowych i wodnych
    Stosowanie Hydramina NT skutecznie zapobiega korozji i powstawaniu osadów eksploatacyjnych w układach wody chłodzącej. Receptura preparatu została opracowana z myślą o zastosowaniu go w celu obniżenia korozji stali węglowych pracujących w kontakcie z wodą nieuzdatnioną ( pitną lub przemysłową ) lub zmiękczoną w niskich temperaturach (zakres stosowania 20C-500C). 
    Badania przeprowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa potwierdziły dobre własności antykorozyjne Hydraminy NT-Z. Zastosowanie naszego preparatu obniżyło szybkość korozji z 0,09 mm/rok dla wody przemysłowej nie korygowanej chemicznie do 0,006 mm/rok przy zastosowaniu Hydraminy NT-Z w stężeniu 800gram/m3 wody.


Szybkość korozji dla stali węglowej R-35

    Wyniki badań laboratoryjnych są zbieżne z efektami zastosowania noaszej technologii korekcji w przemysłowym układzie klimatyzacji w KWK Pniówek gdzie ubytki korozyjne nie przekraczają 0,005 mm/ rok. Zastosowanie Hydraminy NT-Z zmniejsza szybkość korozji stali węglowej o ponad 90%. podnosi odczyn pH wody do poziomu 8,0-8,4 i jest całkowicie bezpieczne dla elementów instalacji wykonanych z miedzi, stali austenitycznych i ocynkowanych stali węglowych. 

Prace te obejmują następujące tematy : 
– dostosowanie technologii korekcji wody do Waszych potrzeb. 
– dobranie i kompletacja urządzeń dozowania preparatu Hydramina NT-Z lub adaptacji istniejących urządzeń do potrzeb technologii;
– nadzór nad wprowadzeniem technologii 
– opracowanie instrukcji dawkowania roztworu Hydramina NT-Z i kontroli laboratoryjnej stężenia preparatu w sieci ciepłowniczej.
– udział w kontroli efektów stosowania Hydramina NT-Z oraz opracowanie wyników i zaleceń po półrocznym okresie stosowania preparatu.

    Prace nad zastosowaniem aminowej korekcji wody prowadzimy od ośmiu lat, koncentrując się głównie na instalacjach energetycznych elektrociepłowni zawodowych. Hydraminę NT-Z wprowadziliśmy dotychczas między innymi w obiegu klimatyzacji KWK Pniówek, obiegach wody chłodzącej piece karbidowe Zakładów Azotowych w Chrzowie, i Hucie Batory w Chorzowie.
Preparat stosowany jest do wody odpowiadającej normie jakości dla obiegów wody do układów klimatyzacji i zamkniętych układów chłodzenia. Dla zapewnienia dobrej osłony antykorozyjnej stężenie środka w wodzie obiegowej pwinno wynosić minimum 400 g/m3 wody. 
Gwarantujemy ubytki korozyje dla stali węglowej nie wyższe niż 0,01 mm/rok. Preparat można stosować w układach zawierających elementy wykonane ze stali austenitycznych /stopowych/, miedzi i jej stopów oraz ocynkowane. Podany zakres oferowanych prac mających na celu wprowadzenie technologii korekcji aminowej w obiegach wody podlega szczegółowym uzgodnieniom z użytkownikiem urządzeń. 
Preparat może być sprzedawany z kompletną usługą lub z instrukcją stosowani w zależności od potrzeb odbiorcy. 
Preparat posiada Atest Higieniczny HK/W/0192/01/2001 Państwowego Zakładu Higieny i decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego L.dz. OSG-525/0044/01/09238/JF o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.