Chemiczne czyszczenie ma na celu usunięcie osadów nagromadzonych podczas eksploatacji na wewnętrznych powierzchniach ogrzewalnych kotła lub innego urządzenia. Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła powoduje znaczne zmniejszenie współczynnika wymiany ciepła, a na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian. 
Wszystkie te zjawiska są niekorzystne i powodują zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi. 
    Proces chemicznego czyszczenia polega na przeprowadzeniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczanego urządzenia (kotła) w formie roztworu lub zawiesiny. Oczyszczanie urządzeń na drodze chemicznej jest zabiegiem technologicznym skutecznym i tańszym niż oczyszczanie mechaniczne lub wymiana elementów na nowe.

Trawienie 
    Trawienie chemiczne urządzeń jest jednym z etapów prac związanych z rozruchem nowych urządzeń i urządzeń po generalnym remoncie. Stosowane jest, gdy wymagane jest ze względów technologicznych uzyskanie wysokiej czystości powierzchni wewnętrznych obiegów grzewczych smarnych lub chłodzących. 
Przykładami urządzeń podlegających trawieniu są: bloki energetyczne, instalacje oleju turbinowego, instalacje klimatyzacji i chłodzenia wypełniane roztworami glikolu itp. 
    Nasza firma posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia kotłów parowych i wodnych o dowolnych parametrach i objętości. Prace wykonujemy na podstawie uprawnień uzyskanych przez Ekochem w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Oferujemy kompleksowe wykonanie procesu oczyszczania, w tym:
– analizę składu chemicznego osadów eksploatacyjnych i opracowanie na ich podstawie technologii oczyszczania kotów.
– uzgodnienie technologii chemicznego oczyszczania kotła w CLDT Poznań zgodnie z przepisami UDT
– wykonanie projektu instalacji pomocniczej, jej montaż z własnych materiałów i demontaż po zakończeniu chemicznego oczyszczania kotła.
– wykonanie chemicznego oczyszczania kotłów wraz z neutralizacją ścieków.
– udział w odbiorze kotłów przez IDT po chemicznym oczyszczaniu.
– zakup i transport chemikaliów i innych materiałów od ww prac.
– wypożyczenie i transport specjalistycznego sprzętu (pompy kwasoodporne)