Celem określenia stopnia zużycia kotłów wysokoprężnych wykonywane są badania metalograficzne materiałów części ciśnieniowej kotłów. 

Zakres rzeczowy (wyszczególnienie prac):

1. Przygotowanie próbek do badań chemicznych, wytrzymałościowych i metalograficznych

2. Analiza chemiczna produktów korozji z zewnętrznych powierzchni rur, chemiczna analiza ilościowa i jakościowa, analiza wyciągu wodnego, rentgenowska analiza fazowa, rentgenowska mikroanaliza 

3. Analiza chemiczna osadów pobranych z wewnętrznych powierzchni rur, chemiczna analiza ilościowa i jakościowa

4. Badania materiałowe: analiza składu chemicznego materiału, badania makroskopowe zewnętrznych powierzchni przed i po zdjęciu osadów, badania makroskopowe wewnętrznych powierzchni przed i po zdjęciu osadów, badania mikroskopowe struktury, statyczna próba rozciągania, pomiary twardości

5. Pomiary liniowe wielkości ubytków materiałów

6. Analiza wyników, opracowanie ekspertyzy, ocena szybkości postępowania korozji oraz wpływu spalania niskoemisyjnego na stan powierzchni rur, wnioski i zalecenia